TandPunt Mondzorg.
Altijd Persoonlijk.

Welkom bij TandPunt Mondzorg!

Tandartsen Peter Kouijzer en Jan Maarten van den Boom hebben besloten per 1 april 2022 de praktijk over te dragen aan tandartsen Gerdien Hameete en Irwin Khouw. Behalve dat er een nieuwe tandarts in de praktijk komt, verandert er weinig. Het adres, telefoonnummer, en niet te vergeten kwaliteit van zorg en aandacht aan de patiënt blijven allemaal gelijk. De tandartsen leveren maximale inspanning om de overdracht zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Zo worden lopende behandelingen netjes overgedragen. 

Tandartsen Peter en Jan Maarten danken al hun patiënten voor het prettige contact en het geschonken vertrouwen in de afgelopen jaren. 

In de media verscheen het bericht dat de World Health Organisation (WHO) zou adviseren niet-essentiële tandartsbezoeken uit te stellen. Deze internationale berichtgeving die is overgenomen door een aantal Nederlandse media, stelt dat de WHO de kans op besmettingen in een tandartspraktijk te groot zou achten.
De WHO doet de oproep echter aan landen die nog niet volgens een Corona-leidraad werken, zoals Nederland dit als eerste land wel deed.
U kunt bij ons dus gewoon terecht voor reguliere tandheelkundige behandelingen.
Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om het maken van een afspraak uit te stellen en als u reeds een afspraak heeft staan deze kosteloos te annuleren.
• Heeft u nu corona (Covid-19)?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38˚C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
• Heeft u hooikoorts?
Omdat gebrekkige handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk oorzaak van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met de aanwezige handalcohol.
We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen. Als u te vroeg bent kan u gevraagd worden buiten de praktijk te wachten.
• Kom zeker niet te laat.
• Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.
 

Missie: (wie zijn wij en waar staan we voor)

Bij TandPunt Mondzorg werken wij met een team van enthousiaste en professionele tandartsen, die breed opgeleid en gespecialiseerd zijn, met jarenlange ervaring en expertise in diverse deelgebieden. Goed opgeleide tandarts- assistenten, (paro) preventie- assistenten en een klinisch prothese technicus ondersteunen ons daarbij. Onze receptionistes en praktijkmanager zorgen voor een goede communicatie en creëren daarnaast een veilige en efficiënte werkomgeving.

Samen vormen wij zo een gemotiveerd en goed op elkaar ingespeeld team van tandheelkundige zorgprofessionals dat een breed pakket van moderne tandheelkunde van uitstekend niveau aanbiedt.

Onze patiënten staan in ons handelen steeds centraal.

Visie: (waar streven wij naar, wat zijn onze doelen en hoe doen we dat)

Wij streven naar uitstekende tandheelkunde die zich kenmerkt door:

Uitstekende integrale inhoudelijke zorg.

Empathische en respectvolle houding naar onze patiënten.

Een goed georganiseerde en veilige omgeving voor zowel medewerkers als patiënten.

Werken in teamverband, samen met onze patiënten.

We hebben weer ruimte voor nieuwe patiënten      

0181-614614

Aanmelden

Binnen enkele dagen krijgt u reactie per telefoon of e-mail. Alle velden met een sterretje (*) zijn verplicht. Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, nooit door aan derden. Dit formulier wordt beveiligd verzonden. 
Mocht u binnen 1 week geen reactie van ons ontvangen, bel dan alstublieft de praktijk.
Insturen van dit formulier en een oproep leidt niet automatisch tot aanname van u als patiënt.

Een afspraak maken

Onze praktijk, TandPunt Mondzorg, is gevestigd aan de Jan Campertlaan 1, 3201 AX  in Spijkenisse.

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30.

U kunt dan bellen met ons nummer 0181-614614 voor het maken van een afspraak.

 

Bij tandheelkundige spoedgevallen, zoals ongevallen en acute hevige kiespijn, proberen wij u uiteraard zo snel mogelijk te helpen. Als u aan het begin van de ochtend belt dan kunt u in ieder geval dezelfde dag bij ons terecht.

 

Als u uw afspraak niet kunt nakomen, laat ons dat dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten, zodat wij de voor u gereserveerde tijd weer kunnen gebruiken voor het behandelen van andere patiënten. Mocht u een afspraak niet nakomen, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

Even herinneren

Wij reserveren ruim de tijd voor uw behandeling.

Ons verzoek is dan ook om uw afspraak niet te vergeten en op tijd te komen.

Als service sturen we u, als uw email-adres en/of uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend is, een afspraakherinnering. Hier kunt u echter geen rechten aan ontlenen.

Mocht u een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, zeg deze afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren af.  Wij geven u graag een nieuwe afspraak.

Mocht u uw afspraak zijn vergeten of niet tijdig hebben afgezegd, dan zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Ontvangst en wachten

Wij streven ernaar om u uitstekende tandheelkunde te bieden in een prettige en ontspannen sfeer. Zo komen we, samen met u, tot de beste resultaten.  Het speciaal voor ons ontworpen praktijkpand biedt daartoe alle comfort.

Dat begint in de wachtruimte, waar u door onze receptionistes Esmiralda en Marjorie welkom wordt geheten. In onze wachtruimte kunt u rustig wachten, door de actuele tijdschriften bladeren, folders uitzoeken of de informatie op het beeldscherm bekijken.

We streven naar een maximale wachttijd van 10 minuten. Spoedgevallen kunnen er soms voor zorgen dat u langer moet wachten. We hopen dat we dan op uw begrip kunnen rekenen. Onze assistentes doen hun uiterste best om u te informeren over de stand van zaken.

Duidelijke informatie

Mocht er na de controle of bij uw eerste onderzoek bij TandPunt Mondzorg blijken dat er een uitgebreidere  vervolg behandeling nodig is, dan zullen we samen met u een behandelplan opstellen. We spreken altijd de mogelijke behandelingen met u door, zodat u uw vragen kunt stellen en uw wensen kenbaar kunt maken. Het behandelingsplan met begroting kunt u doorgaans meteen bij de receptie afhalen.

Onze behandelruimten

Onze 6 behandelkamers zijn uitgerust met de modernste apparatuur.
Door het ontwerp van ons praktijkgebouw is er gezorgd voor zoveel mogelijk daglicht in de behandelkamers.

Onze röntgenkamer is uitgerust met een geavanceerd röntgentoestel voor driedimensionale (Cone Beam CT) opnamen.

Tevens maken wij gebruik van een intra orale scanner waarmee wij digitale afdrukken maken. “Happen” is nu dus in de meeste gevallen verleden tijd.
Er is een behandelmicroscoop aanwezig voor met name (complexe) wortelkanaal(her)handelingen.

Mondscanner voor digitale afdrukken

Behandelmicroscoop voor gebruik bij o.a. (complexe) wortelkanaalbehandelingen

Onze aandachtsgebieden

Naast de algemene tandheelkunde kunt u bij ons ook terecht voor onderstaande aandachtsgebieden.

Implantaten

Wortelkanaal(her)behandelingen

Slaapapneu en snurken

Implantaten

Loszittende kunstgebitten, maar ook missende tanden en/of kiezen kunnen uw lust tot lachen bederven. Omdat wij ook in úw geval streven naar een mooie gezonde lach kunnen wij u voorzien van implantaten. Onze implantoloog, Peter Kouijzer, plaatst de implantaten (kleine schroefjes) chirurgisch in uw kaak. Los zittende protheses behoren dankzij implantaten tot het verleden, maar ook patiënten met een enkel missend element en verder een gave tandenrij kunnen de storende lege ruimte opvullen met een implantaat waarop dan een kroon geplaatst kan worden.

Wortelkanaal(her)behandelingen

Een wortelkanaalbehandeling wordt tegenwoordig met veel succes uitgevoerd. Het komt soms voor dat na een kanaalbehandeling een wortelpuntontsteking niet geheel geneest of dat opnieuw klachten ontstaan. In de meeste gevallen kan dan door een nieuwe kanaalbehandeling uw tand of kies behouden blijven. Met moderne instrumenten en materialen, waaronder een behandelmicroscoop, is het mogelijk om zelfs als alle wortelkanalen al een keer zijn behandeld ze opnieuw te reinigen en te vullen. Onze gespecialiseerde endotandarts, Jan Maarten van den Boom, verwijdert of doorboort de bestaande vulling of kroon. Alle obstakels, zoals wortelstiften en oud vulmateriaal, worden verwijderd. De kanalen worden vervolgens goed bekeken, schoongemaakt en gevuld. Tijdens de behandeling worden röntgenfoto’s gemaakt zodat het verloop van de behandeling kan worden gecontroleerd.

Slaapapneu en snurken

Tijdens de slaap ontspannen de spieren die de bovenste luchtweg openhouden en zakt de tong naar achteren. Hierdoor wordt de luchtweg nauwer. Door het aanzuigen van lucht tijdens het ademhalen kunnen de weke delen van de mond- en keelholte gaan trillen, waardoor er snurkgeluiden ontstaan Bij ernstige vernauwingen kan de luchtweg zelfs volledig worden afgesloten en treden er tijdelijke ademstilstanden op. Volledige of gedeeltelijke onderbrekingen van de luchtstroom langer dan tien seconden worden resp. apneus en hypopneus genoemd. Bij gemiddeld meer dan vijf apneus of hypopneus per uur is er sprake van een obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) indien er tevens klachten zijn. Die klachten kunnen o.a. zijn: overmatige vermoeidheid overdag, niet uitgerust wakker worden, concentratieproblemen, ochtend hoofdpijn, ‘s-nachts vaak naar de wc moeten om te plassen. Mensen met onbehandelde slaapapneu hebben 3x zoveel kans om bij een verkeersongeluk betrokken te raken. Als iemand luid snurkt kan het verstandig zijn om naar een KNO of longarts te gaan om vast te stellen of er spake is van slaapapneu.” Blijkt er na onderzoek dat een (anti)snurkbeugel de aanbevolen behandeling is, dan kan deze beugel bij TandPunt Mondzorg worden aangemeten. Is er bij u sprake van het slaapapneu syndroom dan zal uw verzekering de behandeling vergoeden. De snurkbeugel die bij TandPunt Mondzorg wordt toegepast is ook geschikt voor mensen met een volledige prothese mits er in de onderkaak een klikgebit aanwezig is. Onze tandheelkundig slaapgeneeskundige NVTS Jan Maarten van den Boom kan u naar een specialist verwijzen. Daarvoor hoeft u dus niet speciaal naar de huisarts. Hij is tevens geaccrediteerd om de meest comfortabele snurkbeugel, de Somnodent, aan te meten. Hij werkt nauw samen met KNO artsen, die de diagnose stellen.

De preventie-assistent

Wat doet een preventie-assistent?

De (paro)preventie-assistent is een tandarts-assistent met een aanvullende opleiding. Hij/Zij richt zich op het voorkómen van tandheelkundige problemen als gingivitis (tandvleesontsteking) en parodontitis (tandvleesonsteking met kaakbotontsteking). Hij/zij controleert de staat waarin het tandvlees verkeert en corrigeert daar waar nodig het poetsgedrag, geeft patiënten instructie, voorlichting en voert gebitsreinigingen uit. Bij kinderen sealt hij/zij indien nodig blijvende kiezen. Deze worden dan preventief voorzien van een beschermende laklaag.

PPSDe preventie-assistenten van TandPunt Mondzorg hebben bij UMC St. Radboud in Nijmegen een officiëel erkende-opleiding preventie-assistent gedaan. Zij voldoen dus aan de strengste eisen.

Het verschil tussen de preventie-assistent en de mondhygiënist?

Vaak krijgen wij de vraag wat het verschil is tussen de preventieassistent en de mondhygiënist. Daarom hebben wij in het kort beschreven wat de taken zijn van beide beroepsbeoefenaars.
Taken van de preventie-assistent:

 • Uitvoeren van een plaquekleurtest
 • In kaart brengen van conditie tandvlees (PPS-score)
 • Verwijderen van tandsteen en tandplaque boven het tandvlees
 • Polijsten van tanden en kiezen
 • Bleken van tanden en kiezen
 • Aanbrengen van fluoride
 • Voorlichting en instructie geven over gebitsverzorging
 • De werkzaamheden en bevoegdheden van de Paro-preventie-assistent liggen tussen die van de preventieassistent en de mondhygienist in.

Taken van de mondhygiënist:

 • In kaart brengen van conditie tandvlees (parodontiumstatus)
 • Verwijderen van tandplaque, aanslag en tandsteen boven en onder het tandvlees
 • Gladmaken van worteloppervlakken, boven en onder het tandvlees
 • Geven van advies en voorlichting over onder andere het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen (gingivitis en parodontitis)en voedingsgewoonten
 • Uitvoeren van een plaquekleurtest
 • Sealen van blijvende kiezen
 • Aanbrengen van fluoride
 • Voorlichting en instructie geven over gebitsverzorging
 • De werkzaamheden en bevoegdheden van de Paro-preventie-assistent liggen tussen die van de preventieassistent en de mondhygienist in.
 • Taken van de mondhygiënist:
 • In kaart brengen van conditie tandvlees (parodontiumstatus)
 • Verwijderen van tandplaque, aanslag en tandsteen boven en onder het tandvlees
 • Gladmaken van worteloppervlakken, boven en onder het tandvlees
 • Geven van advies en voorlichting over onder andere het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen (gingivitis en parodontitis)en voedingsgewoonten
 • Uitvoeren van een plaquekleurtest
 • Sealen van blijvende kiezen
 • Aanbrengen van fluoride
 • Polijsten van vullingen

Het belangrijkste verschil is dat een mondhygiënist een HBO-opgeleide paramedicus is. De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn ook in eerste instantie gericht op de preventie – het voorkomen van tandvleesproblemen en gaatjes in het gebit (cariës). Daarbij is de mondhygiënist gespecialiseerd in de behandeling van ernstige gevallen van tandvleesaandoeningen zoals gingivitis en parodontitis.

Kortweg zou je kunnen zeggen dat het werk van de mondhygiënist begint waar het werk van de (paro)preventie-assistent op moet houden in gevallen waarbij sprake is van ernstige tandvlees/kaakbot aandoeningen.

Tarieven en betaling

Na de behandelingen volgt het onvermijdelijke…. De nota.

Wij werken met de landelijk, door de overheid (NZA) vastgestelde tarievenlijst. In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Dit is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.
Afhankelijk van hoe en waar u verzekerd bent, wordt de nota direct naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Voor het bedrag waar u niet voor verzekerd bent, ontvangt u een restnota van Infomedics.
Indien u een nota direct van Infomedics krijgt thuisgestuurd dan dient u deze binnen 30 dagen te voldoen. De nota zelf kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken snel een eenvoudig regelen. U hoeft geen rekening te houden met de openingstijden van de Servicedesk en kunt uw zaken regelen op een tijdstip dat voor u het beste uitkomt.
Wilt u een betalingsregeling treffen of de status van betaling controleren, dan raden wij u aan dit direct via de website van Infomedics te regelen.

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Dit kunt u eenvoudig via de website van Infomedics regelen. Klik op de onderstaande link en vul het formulier volledig in.
Betalingsregeling Infomedics

Status van uw betaling controleren:

Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het 13-cijferige nummer dat op rekening staat in en controleer of uw rekening is betaald.

Overige vragen:

Heeft u een andere vraag, kijk dan eerst bij de Veelgestelde vragen op de website van Infomedics. De kans is groot dat u daar al het antwoord vindt op uw vraag.

Contactgegevens

Telefoonnummer: 036 – 20 31 900

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Indien u vragen heeft over de inhoud van de nota, belt u dan onze praktijk.

Voor behandelingen met kosten boven de EUR 250,- ontvangt u standaard een begroting. Voor bedragen daaronder ontvangt u op verzoek een begroting.

Bekijk HIER voor informatie over de nota en de geldende tandartstarieven 

Bekijk HIER de laboratoriumtarieven

Een (half) jaar later

Voorkomen is beter dan genezen, dus is het verstandig om, naast de dagelijkse verzorging, uw gebit regelmatig te laten controleren.

Meestal maken wij, indien u dat wenst, aan het eind van uw behandeling een afspraak voor de volgende (half) jaarlijkse controle.

Klachtenregeling, privacy- en cookieverklaring, 

Maak hieronder een keuze.

TandPunt Mondzorg is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.

Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen als u een klacht heeft.

 

Klachtenregeling voor patiënten

 

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist).

Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bij de KNMT terecht. Hier leggen we graag uit wat de KNMT voor u kan betekenen.

 

Praat met uw tandarts

Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

 

Advies van het TIP

Als u er samen niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt. Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan en geeft u hiervoor tips en handvatten. Het TIP kan ook voor u nakijken of uw tandarts is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT. U kunt het TIP bereiken via het contactformulier op de website  www.allesoverhetgebit.nl

 

Klachtenregeling KNMT

Sinds 1 januari 2017 hebben wij een nieuwe klachtenregeling die u als patiënt meer te bieden heeft dan de oude regeling. U kunt hier hulp krijgen bij het oplossen van uw klacht als u er zelf niet uit bent gekomen met uw tandarts. TandPunt Mondzorg is aangesloten bij deze klachtenregeling.

-Onze klachtenregeling is goedgekeurd door de Consumentenbond.

- Uiteraard is onze regeling 100% Wkkgz-proof.

- In de nieuwe regeling wordt u sneller en beter geholpen bij de afhandeling van uw klacht: wij bieden u kosteloos een klachtenfunctionaris aan. Deze zal bemiddelen tussen u en de tandarts als dat nodig is en helpt u gedurende het hele klachtenproces.

 Als uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klachten laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Die instantie kan uitspraken doen over een schadevergoeding.

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. TandPunt Mondzorg streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Bij het aangaan van de behandelovereenkomst geeft u automatisch toestemming voor het verwerken van uw gegevens.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 

• NAW gegevens;

• BSN;

• Geslacht;

• E-mailadres;

• Telefoonnummer

• Gegevens betreffende uw gezondheid;

• De naam van uw zorgverzekeraar;

• Uw verzekerden nummer

• De naam van uw andere zorgverleners;

• Tijdstip van uw afspraak;

• Betalingsgegevens;

• IP-adres

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

• Het aanmaken en bijhouden van uw medisch dossier;

• Het inplannen van een afspraak;

• Het uitvoeren van een behandeling;

• Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;

• Het aanvragen van een machtiging bij uw zorgverzekeraar

• Het verbeteren van onze dienstverlening, bijvoorbeeld een patiënttevredenheidsonderzoek, oproepen voor periodieke controle, afspraak herinnering;

• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van de door u gevraagde dienst. Denk hierbij aan een tandtechnisch lab of bij het aanvragen van een machtiging bij uw zorgverzekeraar.

Uiteraard maken wij met deze partijen duidelijke afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Bij de financiële afhandeling van uw betalingen maken wij gebruik van het factoringsbedrijf Infomedics. Met hen hebben wij een zogeheten verwerkersovereenkomst waarin wij afspraken hebben vastgelegd over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Facturen die niet als medische behandelgegevens zijn aan te merken, bijvoorbeeld facturen van derde partijen, worden door de Praktijk gedurende een periode van 10 jaar bewaard in verband met de omzetbelasting. Wanneer dergelijke gegevens aan het medische dossier zijn gekoppeld zullen deze tevens 15 jaar bewaard worden.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Hiertoe is er binnen de praktijk een Intern Privacy Beleid opgesteld en geïmplementeerd.

 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 

Het gebruik van cookies

 

Wij gebruiken cookies uitsluitend voor de correcte werking van onze praktijkwebsite. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld.

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan receptie@tandpuntmondzorg.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0181-614614. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Praktijk TandPunt Mondzorg

S. Y. van Eijken of G.W. Hameete

Jan Campertlaan 1

3201 AX Spijkenisse

receptie@tandpuntmondzorg.nl

tel nr: 0181-614614

Ons team

Wie werken er bij TandPunt Mondzorg

Het team van TandPunt Mondzorg bestaat momenteel uit 6 tandartsen, een praktijkmanager, 2 receptionistes, 1 paro-nazorg-assistente, 1 paro-preventie-assistent, 6 preventie-assistenten, 2 tandartsassistenten en een klinisch prothese technicus.

TandPunt Mondzorg is een erkend leerbedrijf en biedt regelmatig stageplaatsen aan voor de opleiding tot tandartsassistent.

Alle tandartsen zijn BIG geregistreerd, lid van de beroepsvereniging voor tandartsen en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen.

team

Gerdien Hameete

Tandarts

(BIG nr. 79919196902)
team

Irwin Khouw

Tandarts

(BIG nr. 59919771402)
team

Sohbia Subhani

Tandarts

(BIG nr. 49917401702)
team

Auke Postma

Tandarts

(BIG nr. 29911057702)
team

Fadi Mosa

Tandarts

(BIG nr. 79930590302)
team

Naomy Kakisina

Tandarts

(BIG nummer 59919208302)
team

Sjoukje van Eijken

Praktijkmanager, opleider

team

Esmiralda

Receptioniste

team

Marjorie

Receptioniste

team

Joyce

Preventie-assistente, opleider

team

Petra

Paro-nazorg-assistente, opleider

Gerdien Hameete

Tandarts

Eind 2014 heeft Gerdien haar opleiding tot tandarts in Nijmegen afgerond . Zij is opgegroeid in Rhoon en heeft besloten na haar studie terug te verhuizen naar de regio. Sindsdien is zij werkzaam geweest in twee verschillende praktijken. Nu is zij 4 dagen per week werkzaam bij Tandpunt Mondzorg. Gerdien heeft in een praktijk gewerkt waar zij veel kinderen en mensen met angst voor de tandarts heeft behandeld. Zij heeft ook een tijdje in het buitenland gestudeerd (Londen en Tanzania). Naast dat zij het belangrijk vindt dat patiënten zich op hun gemak voelen bij haar in de tandartsstoel, vindt zij ook openheid en eerlijkheid van groot belang. In haar vrije tijd is zij graag sportief bezig.
In 2022 behaalde zij haar accreditatie tot Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS. Gerdien behandelt ook patiënten die door de KNO-arts worden verwezen in verband met het obstructief slaapapneusyndroom.

Irwin Khouw

Tandarts

Irwin Khouw heeft zijn opleiding tandheelkunde in 2015 afgerond aan de KU Leuven. Sindsdien heeft hij in regio Rotterdam voor verschillende praktijken gewerkt, en zich in diverse disciplines verdiept door het volgen van uitgebreide nascholing. Vanaf 2022 heeft hij besloten zijn volledige aandacht op TandPunt Mondzorg te richten. Hij oefent de algemene tandheelkunde in de volle breedte uit, met speciale interesse in de restauratieve en esthetische tandheelkunde. Naast de algemene tandheelkunde, is hij zich steeds meer gaan toeleggen op het uitvoeren van moeilijke wortelkanaalbehandelingen. In dat verband behandelt hij ook patiënten die door collega tandartsen worden verwezen. Naast de algemene tandheelkunde heeft hij zich gespecialiseerd in de implantologie en is sinds 2022 tandarts-implantoloog.

Sohbia Subhani

Tandarts

In 2006 is Sohbia afgestudeerd als klinisch psychologe aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Ondanks, dat zij de studie psychologie met veel plezier had afgerond, wilde zij toch iets anders. Sohbia wilde een beroep uitoefenen waarbij zij mensen kon helpen maar ook bezig kon zijn met haar handen. Het beroep van tandarts combineert deze twee aspecten feilloos met elkaar. Daarom besloot zij in 2007 te starten met de opleiding tandheelkunde aan de ACTA in Amsterdam. Gedurende de studie kwam Sohbia erachter hoe belangrijk het is om de mens achter de behandeling te zien. Elke patiënt heeft een andere persoonlijkheid en daarop moet zoveel mogelijk de behandeling worden aangepast. En zo kwam haar achtergrond als psychologe, zonder voorbedachte rade, goed van pas. Sohbia is opgegroeid in Spijkenisse en heeft na haar studie besloten terug te keren naar Spijkenisse om hier als tandarts aan de slag te gaan. Nu is zij 4 dagen per week werkzaam bij TandPunt Mondzorg. Sohbia vindt een goede vertrouwensband met de patiënt erg belangrijk. Dit zorgt ervoor dat de patiënt tevreden de deur uit gaat en Sohbia tevreden de deur achter haar sluit aan het einde van haar werkdag.

Auke Postma

Tandarts

Auke Postma (BIG nr. 29911057702) voltooide in 2009 zijn opleiding tot tandarts aan de Universiteit van Amsterdam (ACTA). Sindsdien is hij zich met veel interesse verder blijven ontwikkelen door samen te werken met collega’s in uiteenlopende praktijken. Ook volgt hij de nieuwste ontwikkelingen door frequente nascholing. Auke richt zich op de algemene tandheelkunde en heeft extra interesse in de wortelkanaalbehandeling. Een goede gezondheid is uitermate belangrijk en Auke voelt zich enorm gemotiveerd om hieraan bij te dragen met zijn werk als tandarts. Auke neemt graag de tijd om – in overleg met u – tot de juiste diagnose en behandeling te komen. Preventie is de basis, want voorkomen is beter dan genezen.

Fadi Mosa

Tandarts

Fadi Mosa is begin 2022 afgestudeerd als tandarts aan de Rijksuniversiteit Groningen. Al tijdens zijn studie heeft hij extra ervaring opgedaan in verschillende tandartspraktijken. Een goede communicatie en vertrouwen tussen de patiënt en tandarts vindt hij erg belangrijk. Naast de algemene tandheelkunde heeft hij interesse in de implantologie. Daar wil hij zich verder in specialiseren.

Naomy Kakisina

Tandarts

Naomy Kakisina studeerde in 2014 als tandarts af aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien heeft zij in regio Rotterdam voor verschillende praktijken gewerkt en zich in diverse disciplines verdiept door het volgen van uitgebreide nascholing. Zij heeft affiniteit met de restauratieve en esthetische tandheelkunde, en het vervaardigen van indirecte restauraties. Nu is zij 1 dag per week werkzaam bij TandPunt Mondzorg.

Sjoukje van Eijken

Praktijkmanager, opleider

Sjoukje heeft in 1989 de stap gemaakt van het onderwijs naar de tandheelkunde. Sinds 2001 werkt zij bij TandPunt Mondzorg. Sinds 2009 is zij praktijkmanager. Voor meer specifieke vragen kunt u bij haar terecht. Tevens is zij praktijkopleider voor diverse tandartsassistenten opleidingen.

Esmiralda

Receptioniste

Esmiralda is sinds 2012 werkzaam als receptioniste bij TandPunt Mondzorg. In 2009 rondde zij haar opleiding European Studies af aan de Haagse Hogeschool, met Communicatie Management als specialisatie. U kunt bij haar terecht voor algemene vragen en het maken van afspraken.

Marjorie

Receptioniste

In 1991 behaalde Marjorie haar diploma directiesecretaresse bij Opleidingsinstituut Schoevers Voordat zij bij TandPunt Mondzorg kwam werken, is zij in diverse organisaties in zowel administratief als management- ondersteunende functies werkzaam geweest. U kunt bij haar terecht voor algemene vragen en het maken van afspraken.

Joyce

Preventie-assistente, opleider

Joyce is sinds 2008 gediplomeerd tandartsassitente en behaalde in 2010 haar diploma preventie-assistente. Naast assisteren aan de stoel verwijdert zij tandsteen, geeft poetsinstructie en maakt zij röntgenfoto's en afdrukken voor gebitsmodellen. Ook gebruikt zij onze mondscanner om digitale afdrukken te maken. Zij is tevens praktijkopleider voor diverse tandartsassistenten opleidingen.

Petra

Paro-nazorg-assistente, opleider

Petra behaalde haar diploma tandartsassistente in 1992 en sindsdien werkzaam in de tandheelkunde.in 2006 behaalde zij haar diploma Preventie-assistente en een jaar later de aantekening Anesthesie. Naast het assisteren aan de stoel verwijdert zij tandsteen, geeft poetsinstructie, maakt zij röntgenfoto's en afdrukken voor gebitsmodellen Ook gebruikt zij onze mondscanner om digitale afdrukken te maken. Zij is tevens praktijkopleider voor diverse tandartsassistenten opleidingen.

Léon

Klinisch prothese technicus

Evelien

Preventie-assistente, opleider

Maroula

Preventie-assistente, opleider

Charity

Preventie-assistente, opleider

Cheyenne

Tandartsassistente

Simone

Paro-preventie-assistente

Barbara

Preventie- assistente

Sharon

Tandartsassistente

Daniëlle

Preventie-assistente

Léon

Klinisch prothese technicus

Léon Francois (1981) werkt sinds 1999 in de tandtechniek. Na eerst de opleiding tot Tandtechnicus voltooid te hebben heeft hij in 2009 zijn diploma gehaald voor Klinisch Prothese Technicus in samenwerking met de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na 15 jaar alle mogelijk tandtechnisch werk te hebben gedaan, is hij nu voltijd aan de stoel gaan werken om patiënten te behandelen voor elke soort prothese. Daarbij ondersteunt hij de praktijk ook met alle tandtechnische vraagstukken. Hij is gedetacheerd vanuit Excent Tandtechniek in Hellevoetsluis en werkt op de maandag bij TandPunt Mondzorg.

Evelien

Preventie-assistente, opleider

Evelien is bij TandPunt Mondzorg begonnen als stagiaire. Na het behalen van haar diploma in 2014, heeft zij een vast plekje gekregen binnen het team van TandPunt Mondzorg. In 2015 behaalde zij haar diploma preventie-assistente. Naast assisteren aan de stoel verwijdert zij tandsteen, geeft poetsinstructie en maakt zij röntgenfoto's en  afdrukken voor gebitsmodellen. Ook gebruikt zij onze mondscanner om digitale afdrukken te maken. Zij is tevens praktijkopleider voor diverse tandartsassistenten opleidingen.

Maroula

Preventie-assistente, opleider

Maroula is als stagiaire begonnen bij Tandpunt Mondzorg. Na het behalen van haar diploma in 2017 is zij ons team komen versterken. In 2019 behaalde zij haar diploma Preventie-assistente. Naast het assisteren aan de stoel, verwijdert zij tandsteen, geeft poetsinstructie, maakt zij röntgenfoto's en afdrukken voor gebitsmodellen. Ook gebruikt zij onze mondscanner om digitale afdrukken te maken. Zij is ook praktijkopleider voor diverse tandartsassistenten opleidingen.

Charity

Preventie-assistente, opleider

Charity is sinds 2013 gediplomeerd tandartsassistente en behaalde in 2016 haar diploma preventie-assistente. Naast assisteren aan de stoel verwijdert zij tandsteen, geeft poetsinstructie en maakt zij o.a. afdrukken voor gebitsmodellen. Ook maakt zij röntgenfoto's en gebruikt zij onze mondscanner om digitale afdrukken te maken.
Zij is tevens praktijkopleider voor diverse tandartsassistenten opleidingen.

Cheyenne

Tandartsassistente

Cheyenne is als stagiaire begonnen bij Tandpunt Mondzorg. Na het behalen van haar diploma in 2020 is zij ons team komen versterken. Naast het assisteren aan de stoel, maakt zij  afdrukken voor gebitsmodellen, neemt zij röntgenfoto's en maakt zij digitale afdrukken met onze mondscanner.

Simone

Paro-preventie-assistente

Simone heeft in 2015 haar diploma tandartsassistente behaald en is sinds 2017 gediplomeerd preventie-assistente. In 2019 sloot zij de opleiding lokale anesthesie voor tandartsassistenten met goed gevolg af. In oktober 2020 is zij ons team komen versterken. Naast het assisteren aan de stoel verwijdert zij tandsteen, geeft poetsinstructie, neemt röntgenfoto's en maakt zij o.a. afdrukken voor gebitsmodellen. Ook gebruikt zij onze mondscanner om digitale afdrukken te maken. Het is haar passie om met mensen te werken. En zeker ook met kinderen. In 2021 behaalde zij haar diploma Paro-preventie-assistente.

Barbara

Preventie- assistente

Barbara heeft in 2015 haar diploma tandartsassistente behaald en is sinds 2019 gediplomeerd preventie-assistente. Naast het assisteren aan de stoel verwijdert zij tandsteen, geeft poetsinstructies, neemt röntgenfoto's en maakt zij afdrukken voor gebitsmodellen. Ze is gepassioneerd geraakt door het vak door met name het sociale aspect; het werken met mensen en hen begeleiden naar een prachtig gezond gebit. Daar haalt zij veel energie uit. Verder vindt zij het leuk om met kinderen te werken en hen te leren het gebit gezond te houden en ze vertrouwd te laten raken met de tandarts.

Sharon

Tandartsassistente

Sharon heeft in 2019 haar diploma als tandartsassistente behaald en heeft inmiddels 3 jaar ervaring aan de stoel. In 2022 is zij ons team komen versterken. Naast het assisteren aan de stoel, neemt zij röntgenfoto's en maakt zij afdrukken voor gebitsmodellen.

Daniëlle

Preventie-assistente

Danielle is sinds 2006 gediplomeerd tandartsassistente en behaalde in 2011 haar diploma preventie-assistente. In 2022 is zij ons team komen versterken. Naast het assisteren aan de stoel, neemt zij röntgenfoto's en maakt zij afdrukken voor gebitsmodellen.

Spoed

Spoedbehandeling

Wanneer u buiten de openingstijden dringend tandheelkundige hulp nodig heeft, kunt u bellen met ons praktijknummer: 0181-614614. U krijgt dan via ons antwoordapparaat te horen welke tandarts op dat moment dienst heeft en hoe u hem of haar kunt bereiken. Houd u er rekening mee dat behandelingen bij een waarnemende tandarts direct afgerekend dienen te worden en dat er niet altijd een pinautomaat aanwezig is. Tevens kunt u informatie vinden op de website van de samenwerkende tandartsen Nissewaard.

tandartsennissewaard.nl

Contact

TandPunt Mondzorg

Jan Campertlaan 1
3201 AX. Spijkenisse
0181-614614

LET OP: dit formulier is niet bedoeld voor het maken van afspraken. Dat kan alleen telefonisch.