TandPunt Mondzorg is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.

Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen als u een klacht heeft.

 

Klachtenregeling voor patiënten


De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist).

Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bij de KNMT terecht. Hier leggen we graag uit wat de KNMT voor u kan betekenen.

 

Praat met uw tandarts

Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

 

Advies van het TIP

Als u er samen niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt. Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan en geeft u hiervoor tips en handvatten. Het TIP kan ook voor u nakijken of uw tandarts is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT. U kunt het TIP bereiken via het contactformulier op de website  www.allesoverhetgebit.nl

 

Klachtenregeling KNMT

Sinds 1 januari 2017 hebben wij een nieuwe klachtenregeling die u als patiënt meer te bieden heeft dan de oude regeling. U kunt hier hulp krijgen bij het oplossen van uw klacht als u er zelf niet uit bent gekomen met uw tandarts. TandPunt Mondzorg is aangesloten bij deze klachtenregeling.

- Onze klachtenregeling is goedgekeurd door de Consumentenbond.

- Uiteraard is onze regeling 100% Wkkgz-proof.

- In de nieuwe regeling wordt u sneller en beter geholpen bij de afhandeling van uw klacht: wij bieden u kosteloos een klachtenfunctionaris aan. Deze zal bemiddelen tussen u en de tandarts als dat nodig is en helpt u gedurende het hele klachtenproces.

 Als uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klachten laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Die instantie kan uitspraken doen over een schadevergoeding.