Anti-snurkbeugel MRA

Snurken ontstaat door een vernauwing van de luchtweg in de keelholte. In het stuk van de keelholte tussen neusingang en de stembanden spelen de huig samen met ruimte achter de tong een belangrijke rol. Bij het inademen ontstaat onderdruk en worden de wanden naar elkaar toe getrokken. Alles gaat trillen, waardoor u snurkt. Wij bieden hier een doeltreffende oplossing voor: de Mandibulaire Repositie Applicatie (MRA). Deze op maat gemaakte beugel ervoor zorgt dat de snurker en de partner weer van een gezonde nachtrust kunnen genieten.

De MRA

De MRA is een op maat gemaakte beugel die de tanden van uw bovenkaak en onderkaak omvat en uw onderkaak een beetje naar voren drukt. Door deze ‘s nachts over de tanden te plaatsen, ontstaat meer ruimte achter de tong. Daarmee krijgt u een ademhaling zonder trillen. De gehele behandeling wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de NVTS, door een NVTS geaccrediteerde tandarts, bij ons is dit Gerdien Hameete. Voor patiënten met meer dan 5 en minder dan 30 ademstokkingen per uur en gezondheidsklachten is de MRA sinds 2010 in het basispakket van de ziektekostenverzekering gekomen. Op indicatie van de KNO-arts, longarts of neuroloog kan een MRA worden aangevraagd. Uitsluitend individuele MRA’s die door een tandtechnisch laboratorium op gebitsmodellen zijn vervaardigd komen hiervoor in aanmerking.